web development software

ห้องประชุม สัมมนา

บริการจัดงานเลี้ยง และกิจกรรมต่างๆ พร้อมอาหารสำหรับหมู่คณะ

กิจกรรม : ไทออส

วันที่ 30 มิถุนายน 2559

พี่ๆ น้องๆ ร่วมทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน งานนี้ได้ทั้งประสบการณ์ ความรัก ฉันท์พี่น้องกันไปแบบเต็มๆ จร้า

ติดต่อจองห้องพัก / ห้องประชุมสัมมนา
081 856 9261, 089 546 4647 , 061 350 9033

ไลน์ : Baansuanchan